Nyheds avisen   •  
  RØDSTUE
EN NY MÅDE AF LÆSE NYHEDER PÅ...
010507.
OPLYSNINGER OM VARMESTUEN HÅBET
 


DA VI LÅ PÅ HAVNEGADE.50. 98-07.

HER LIGGER VI NU....07-??.
PÅ BLEGDAMEN 3B


Lovgrundlag:§ 110

Varmestuen i Næstved er et Værested, der drives efter § 110 i Lov om social service:
§ 110 : Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til i boformer til personer med særlige sociale problemer.

Som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og
som har behov for tilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2:

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlig myndighed.


Stk. 3:

Generel beskrivelse af Tilbudstypen Væresteder:
Et Værested er at betragte som et fristed, hvor man kan komme uforpligtende, uden først at henvende sig til de sociale myndigheder.


Varmestuen Håbet.


Skaber mulighed for et sted at være, kombineret med muligheden for, at være sammen med andre.


Varmestuen Håbet.

Kan rumme nye muligheder for det enkelte menneske.
Det menneske der er,eller har været afhængig af stoffer eller alkohol, eller mennesker der på anden vis er udsatte eller uden netværk.


Varmestuen Håbet.

Kan opfattes som et væksthus, hvorfra man – i eget tempo og ud fra individuelle kompetencer – kan få hjælp til at forbedre sin livssituation via små skridt i eget tempo.
Der drages omsorg for den enkelte – både socialt, mentalt og fysisk.
Omsorgen bestræbes på ikke kun at være skadereducerende, men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for at opnå et bedre liv.


Varmestuen Håbet.

Har åbent alle ugens dage, men ikke døgnet rundt.
Der er mulighed for at købe et måltid mad, ligesom der kan købes en opredning for natten.


Konkret

Beskrivelse af Værestedet Varmestuen Håbet:
Værestedet har funktion som en varmestue og har til formål at være et fristed og værested for aktive eller tidligere misbrugere samt hjemløse og ensomme i Næstved.


Varmestuen Håbet.

Har åbent alle ugens dage i tidsrummet 16:00 til 12:45 året rundt.


Mulighed.

for at købe sig en opredning for natten, idet der på stedet er tilknyttet med 8 overnatningspladser i 2 sengesstuer.

Der er ligeledes mulighed for at købe sig et måltid mad, at vaske sit tøj samt at få et bad.

Der er opsat grundregler på stedet, som alle skal medvirke til at overholde.
Overskridelse af disse opfattes som udtryk for, at man fravælger stedet for en periode.
Periodens længde afhænger af overskridelsens art.


Evt.

Medbragte hunde skal anbringes i hundegården eller bindes til – de til samme formål opsatte hundekroge, da hunde og andre dyr ikke må medbringes i lokalerne.

Læs mere fra Varmestuens "Rødstue"-Kontanthjælpen. Regler og §. Penge. Aben. Pokkers. og mere til....

Og denne side er lavet for at sikre den bedste dækning af Varmestuen Håbets hjemmeside,fra A - Z,med Billeder.-Filmklip.-Dagbog.-O.S.V..har denne sin helt egen "Private" Redaktør og Webdesigner.

Redaktøren er:
Tykkesfar.
E-mail:carsten1970nielsen@jubii.dk
Varmestuen Håbet:
 

MERE OMSORG LIGE HER.
0   74470   89353   0
28 >
Argentina...................$9.00
Aruba.....................AF 6.50
Bahamas.........BAH $3.00
Barbados............BD $6.50
Belize................BZE $6.00
Bolivia ................BS 20.00
Brazil......................R $7.00
B.V.I. and T.C......US $3.25
Cayman Islands..CI $ 3.00
Chile....................$2,000.00
Colombia...COL $6,900.00
Costa Rica...........C 950.00
Cuba..................US $3.00
Dominican R..RD $50.00
Ecuador.............US $3.00
El Salvador..........C 27.00
Guatemala...........Q 25.50
Guyana ...........G $550.00
Haiti....................US $3.00
Honduras...............L 45.00
Jamaica.......JAM $140.00
Mexico....................$30.00
Neth. Antilles.....NAF 6.50
Nicaragua ..........US $3.00
Panama.....................B 3.25
Paraguay............G 9,500.00
Peru.......................US $3.00
Trinidad Tobago..TT $18.00
Uruguay.................N $85.00
Venezuela ........BS 2,500.00