D.D.L.

DET DÅRLIGE LIV "ONLINE".

( "Dette er ikke en kritisk side" )

Hey alle der læser dette og ikke mindst Erik og Sonja.
Dette er et takkebrev idet jeg gerne vil takke jer for at måtte være på jeres grund.
I dette brev vil jeg fortælle om min oplevelser af de 6 år jeg tilbragt hos jer på Slagelsevej.
Vi skal ca 6 år tilbage i tiden,på det tidspunkt boede jeg i en kolonihave i Næstved,her blev jeg smidt ud fordi man ikke kunne acceptere at jeg havde 3 katte på grunden og derved mistede jeg både kolonihavehuset og havelejen.
Jeg fik fat i en brugt campingvogn som jeg flyttede ud i,under flytningen havde jeg anbragt mine katte i vognen for at undgå strees,
jeg var ude og ordne nogle ting og kom tilbage havde man brækket campingvognen op og flyttede den fordi den ikke måtte stå der.
Dette skete 2 timer efter jeg havde købt den,så jeg kunne dårligt nå at at flytte den.
Resultatet af det er at kattene blev skræmt fra vid og sans,2 af dem løb væk til en uvis skæbne og jeg så dem aldrig siden.
(Den ene kat havde jeg haft i 4 år)
Senere på dagen ankommer politiet og fortæller at ham jeg havde købt vognen af var fuld af løgn,
"Det var slet ikke hans vogn"....??
Sådan gik dagen før jeg kørte rundt på min scooter og søgte efter et sted til mig og den kat jeg havde tilbage.
Så jeg var totolt stresset den dag jeg kørte ind til jer "Erik og Sonja" og spurte om jeg kunne bo på jeres grund og troede ikke mine egne øre da jeg fik "Ja det er ok",det skal her bemærkes at jeg gjorde det meget tydeligt for jer at jeg havde en kat med.
Jeg var bare så glad og jeg fortalte til alle og enhver hvor flinke i var,jeg var måløs det er nemlig meget svært at finde sådan et sted nu om dage.


( Dette er et indlæg fra en bruger,der er blevet syg af forureninger og hver dag ser dette i bybilled.)

OPRENSNING:


Oprensningerne kaldes også "afværge-projekter" fordi de især har til formål at afværge en risiko for drikkevand og mennesker.
Man oprenser derfor kun forureninger som udgør en risiko.

Før man begynder at rense en forurenet grund, er det nødvendigt med et detaljeret kendskab til forureningen:

- Hvilken risiko udgør den ?

- Hvor stort et område er forurenet ?

- Hvordan spredes forureningen ?

- Hvilke rensningsteknikker kan bruges ?

- Hvad bliver prisen for en eventuel oprensning ?

Derfor laver man ofte grundige undersøgelser som optakt til en oprensning.


Prioritering

Der er mange forurenede grunde i amtet, og der vil gå mange år før de alle er undersøgt og renset.
Derfor er de nødt til at prioritere deres indsats.
Politikerne i Storstrøms Amt har vedtaget nogle overordnede retningslinier for i hvilken rækkefølge forurenede arealer skal undersøges og renses:

1. prioritet

Forureninger som udgør en akut risiko for mennesker eller miljø

(gruppe 2 på prioriteringslisten).

2. prioritet

Forureninger, som med tiden vil kunne forurene vores drikkevand

(gruppe 3-10 på prioriteringslisten).

3. prioritet

Forureninger som udgør en risiko over længere tid for boliger

(gruppe 11 og 12 på prioriteringslisten)

Blandt de højest prioriterede grunde har de lavet en indbyrdes prioritering mellem de enkelte grunde.
I de øvrige grupper er grundene prioriteret sideordnet inden for den enkelte gruppe.
Prioriteringslisten bliver revideret 1 gang om året.

>klik her for at se prioriteringslisten <
Rensningsteknik


Hvor det er muligt, foretrækker man at grave den forurenede jord væk.
I mange tilfælde ligger forureningen dog utilgængeligt, f.eks under et hus eller dybt i jorden.
I sådanne tilfælde bruger man anlæg, som behandler jorden på stedet.
Dette kaldes in-situ behandling.
In-situ (in-situ = "på stedet" eller "i jorden").
Der er mange in-situ metoder:


- Dræning eller oppumpning af det forurenede grundvand

- Beluftning af jorden

- Stimuleret biologisk og kemisk nedbrydning

- Teknikker til at indkapsle eller afskærme forureningen, så den ikke breder sig.

Oprensning ved in-situ tager ofte lang tid, og de etablerede anlæg er derfor i drift i mange år.
Anlæggene kan opdeles i 2 hovedtyper:

- Anlæg med ekstensiv drift:
Dette er simple anlæg som ikke bruger strøm og som passer sig selv.
Der kan f.eks være tale om dræn, ventilering under huse med ventilationsriste eller indkapsling af forureningen.
Disse anlægstyper er billige i drift.

- Anlæg med intensiv drift:
Dette er ofte komplicerede anlæg, som kræver strøm og hyppige tilsyn.
Disse anlæg er forholdsvis dyre i drift.Gennemførte projekter
De har gennemført afværgeprojekter siden 1991.

Projekterne omfatter både de projekter som amtet selv betaler, samt de såkaldte værditabssager som betales af staten.


Klik på nedenstående årstal og få mere at vide om de enkelte projekter.


AdresseKommune Forurening Trussel mod Bemærkninger

Højerupvej 20
Stevns

Rensemidler

Grundvand
Drikkevand

Ekspropriering
Projektering af afværge fortsat

Råbylille I
Møn

Phenoler

Pesticider

Grundvand Drikkevand

Undersøgelser fortsat fra 2004
Sagen forventes afsluttet foråret

2006

PROM
Langebæk

Diverse
kemikalier

Beboelse Recipient

Vurderet rensningsmuligheder for forurenet grundvand, videre projektering er indstillet.
Vurderet at det er muligt at undersøge udeluft omkring Prom. Videre undersøgelser gennemføres i 2006.

Mose v. Ålborgvej, Bogø
Møn

Losseplads

Grundvand
Drikkevand

Undersøgelser afsluttet, alligevel ingen trussel mod grundvand/drikkevand

Bjælkerupvej 160
Stevns

Rensemidler

Grundvand

Undersøgelser gennemført
Projektering opstartes i 2006

Slagelsevej 190
Næstved

Sødemidler

Drikkevand

Iværksat revurdering af driften
Undersøgelser på Slagelsevej 187 og 191

Østergade 12
Næstved

Rensemidler

Indeklima

Afværge færdigetableret
Ekstensiv drift

Algade 28
Vordingborg

Rensemidler

Indeklima

Undersøgelse afsluttet
Sagen er nedprioriteret indtil videre

Østergade 12
Næstved

Rensemidler

Indeklima

Afværge iværksat

Grundvands-
undersøgelse
ved St. Heddinge
Stevns

Rensemidler

Grundvand
Drikkevand

Undersøgelser fortsat fra 2003

Nygade 14
Nakskov

Rensemidler

Indeklima

projektering af
afværge

Fanefjordgade 163
Møn

Olie

Grundvand Afværge sammen med Oliebranchen
Ingen drift

Hellestedvej 22
Stevns

Rensemidler

Grundvand

Iværksat forsøg med rensning af grundvand med bakterier

Spjellerupvej 39
Fakse

Olie

Grundvand

Afværge sammen med oliebranchen
Ingen drift

Birkevej 10
Rønnede

Olie

Grundvand
Indeklima

Undersøgelser afsluttet, alligevel ingen risiko for grundvand eller indeklima

Frøslev Bygade 9
Stevns

Rensemidler

Grundvand

Undersøgelser, alligevel ingen risiko for indeklima. Grundvands-
overvågning igangsat.

Møllebrøndstræde 6
Stege

Rensemidler

Grundvand
Indeklima

Undersøgelser afsluttet, kun mindre risiko for indeklima, videre afværge nedprioriteret

Rexam
Holmegaard

Olie

Grundvand
Drikkevand

Undersøgelser igangsat

T.H. Hansensvej 15
Præstø

Rensemidler

Indeklima

Undersøgelser afsluttet, kun mindre risiko for indeklima
Videre afværge nedprioriteret

Gydevej/
Trommeslagervej
Stevns

Rensemidler

Grundvand
Drikkevand

Intensiv drift (pumpning) indstillet

Møllegade 15
Stubbekøbing

Rensemidler

Indeklima

Overgået til intensiv drift

tilbage

2004

Adresse
Kommune
Forurening Trussel mod Bemærkninger

Højerupvej 20
Stevns

Rensemidler

Grundvand
Drikkevand

Undersøgelser afsluttet
Projektering af afværge igangsat

Farøvej 2, Bogø
Møn

Olie

Grundvand Drikkevand

Afværge afsluttet
Ingen drift

Kildevangen 5
Ravnsborg

Olie

Pesticider

Grundvand Drikkevand

Afværge afsluttet

Ingen drift

Råbylille I

Møn

Phenoler

Pesticider

Grundvand Drikkevand

Igangværende undersøgelser

PROM

Langebæk

Diverse

kemikalier

Beboelse

Recipient

Iværksat vurdering af grundlaget for undersøgelse af udeluften omkring PROM

Iværksat vurdering af rensningsmuligheder for forurenet grundvand

Mose v. Ålborgvej,
Bogø
Møn

Losseplads

Grundvand

Drikkevand

Undersøgelser igangsat

Møllegade 15

Stubbekøbing

Rensemidler

Indeklima

Overgået til driftsfase

Slagelsevej 190

Næstved

sødemidler

drikkevand

Iværksat revurdering af driften

Storegade 71,
Stege
Møn

rensemidler

indeklima

afværge etableret

ekstensiv drift

Algade 28

Vordingborg

rensemidler

indeklima

Undersøgelse afsluttet

sagen er nedprioriteret indtil videre

Østergade 12

Næstved

rensemidler

indeklima

afværge iværksat

Grundvands-undersøgelse
ved St. Heddinge

Stevns

Rensemidler

Grundvand

Drikkevand

Undersøgelser fortsat fra 2003

Vejlegade 52
Nakskov

rensemidler

indeklima

afværge afsluttet
ingen drift

ejendom overdraget
til kommune

Nygade 14
Nakskov

rensemidler

indeklima

projektering af
afværge

tilbage

 

2003

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Algade 66,
Vordingborg

Rensemidler

Bolig

Supplerende undersøgelser gennemført. Afværge etableret. Ekstensiv drift pågår.

Adelgade 111,
Præstø

Rensemidler

Bolig

Supplerende undersøgelser gennemført. Afværge etableret. Ekstensiv drift pågår.

Orevej 162,
Vordingborg

Tungmetal/ olie

Bolig

Værditabssag, afværge udført. Ingen drift.

Systofte Losseplads, Nykøbing F.

Chlorerede opløsnings-midler m.m

Grundvand

Afværge afsluttet, anlæg taget ned.

Kildevangen 5, Ravnsborg

Diverse

Grundvand

Supplerende undersøgelser udført, Skitseprojekt udarbejdet

Slagelsevej 190,
Næstved

Chlorerede aniliner, tungmetaller

Beboelse, drikkevand

Projektering af ionbytter for at nedbringe koncentrationen af tungmetal i udledningsvandet

Møllagade 15-19, Stubbekøbing

Rensemidler

Beboelse

Ventilation af kælder

Storegade 71,
Stege

Rensemidler

Beboelse

Undersøgelser afsluttet

Algade 28,
Vordingborg

Rensemidler

Beboelse

Undersøgelser afsluttet

Vejlegade 52,
Nakskov

Rensemidler

Beboelse

Undersøgelser afsluttet. Risiko for beboelse

Nygade 14,
Nakskov

Rensemidler

Beboelse

Undersøgelser afsluttet. Risiko for beboelse

Østergade 12,
Næstved

Rensemidler

Beboelse

Undersøgelser afsluttet. Risiko for beboelse i 12B

Møllevej 1,
Karise

Fakse

Rensemidler

Drikkevand

Recipient

Afværge afsluttet

Intensiv drift pågår

PROM

Langebæk

Div. kemikalier

Drikkevand

Recipient

Grundvandsundersøgelse afsluttet (ingen risiko for drikkevand, men risiko for recipient)

Udeluftundersøgelse påbegyndt

Grundvand-sundersøgelse
ved St. Heddinge

Stevns

Rensemidler

Drikkevand

Undersøgelse påbegyndt

tilbage

2002

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Møllevej 1, Karise

Fakse

rensemidler

drikkevand

afværge begyndt

PROM

Langebæk

perse kem.

drikkevand

undersøgelse fortsat fra 2001

Østergade 12

Næstved

rensemidler

bolig

undersøgelse igangsat

Adelgade 111-113

Vordingborg

rensemidler

bolig

undersøgelse afsluttet

Arnøje Bygade 13

Stevns

olie/benzin

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

Vandhul v.Magletving

Højreby

tjære

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

Nr. Vedby Grusgrav

Nr. Alslev

perkolat

drikkevand

Undersøgelse afsluttet

Algade 66

Vordingborg

rensemidler

bolig

Undersøgelse igangsat

Møllegade 15

Stubbekøbing

rensemidler

bolig

afværge igangsat

tilbage

2001

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Møllevej 1, Karise

Fakse

rensemidler

drikkevand

vandløb

undersøgelse afsluttet

Slotsgade 61

Nykøbing

rensemidler

bolig

afværge etableret

ekstensiv drift pågår

PROM

Langebæk

perse kem.

drikkevand

ny undersøgelse startet

Møllegade 15

Stubbekøbing

rensemidler

bolig

undersøgelse afsluttet

Nørresti 34, Stege

Møn

tjære

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

Langgade 51, Stege

Møn

tjære

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

 

tilbage

2000

Adresse

Kommune

Forurening

trussel mod

Bemærkninger

Præstøvej 27B Fakse

olie/benzin

drikkevand

afværge etableret

ekstensiv drift pågår

Torvegade 24-26 Fakse

rensemidler

drikkevand

afværge etableret

ekstensiv drift pågår

Lundebakkevej19 Holmegaard

gas

eksplosion

afværge etableret

ekstensiv drift pågår

Gydevej/ Trommeslagervej

Stevns

rensemidler

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift pågår

Holtug Linievej 32

Stevns

olie

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

Gasværk, Nyk. F.

Nykøbing

tjære

bolig

afværge etableret

intensiv drift pågår

PROM

Langebæk

perse

drikkevand

undersøgelse afsluttet

afværge etableret

intensiv drift pågår

Slotsgade 59

Nykøbing F.

rensemidler

bolig

afværge etableret

ekstensiv drift pågår

Viemosegade 39

Langebæk

tungmetal

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

Færgegårdsvej 71

Vordingborg

tungmetal

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

 

tilbage

1999

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Nygade 37 Fakse

rensemidler

drikkevand

afværge etableret

ekstensiv drift

Højerupvej 14 Stevns

olie/benzin

drikkevand

undersøgelse

afværge ikke nødvendig

Slagelsevej 190 Næstved

sødemidler

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift

Østre Allé 123 Nykøbing F

gas

eksplosion

afværge etableret

intensiv drift

Tranevej 2A Sydfalster

olie

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

Afværgeboring i kalkbrud Fakse

rensemidler

drikkevand

intensiv drift.

Gannebro 1 Fakse

pesticider

drikkevand

ny vandforsyning til ejer

Peblingerende 1 og 3

Møn

tjære

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

Langgade 55 A/B

tjære

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

PROM

perse

drikkevand

Bøgestrømmen

afværge etableret

intensiv drift pågår

 

tilbage

1998

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Rengegade 12A

Stevns

rensemidler

drikkevand

afværge etableret

forureningen overvåges

Kragh. Gaabensevej 18

Nykøbing F.

tjære

bolig

afværge etableret

intensiv drift indstillet i 2002

Peblingerende 1-7, Møn

tjære

bolig

afværge afsluttet

ingen drift

 

tilbage

1997

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Algade 26A

Stevns

rensemidler

drikkevand

bolig

afværge etableret

intensiv drift pågår

Hellestedvej 22

Stevns

rensemidler

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift pågår

Nygade 37

Fakse

rensemidler

drikkevand

bolig

opkøb af ejendom

Teglværksvej 11 Fladså

perkolat

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift

Søndergade 24-26 Sakskøbing.

rensemidler

bolig

afværge

intensiv drift indstillet i 1999

Lodsvej 10

Stevns

tungmetal

bolig

afværge afsluttet

ingen drift

Havnevej 11,13,15

Stevns

tungmetal

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

Færgegårdsvej 65

Vordingborg

tungmetal

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

Møllegårdsvej 10

Holmegaard

olie

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

Torebyvej 108

Nykøbing F.

olie

bolig

værditabssag

afværge afsluttet

ingen drift

tilbage

1996

Ingen undersøgelser og afværge

1995

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Mergelgrav ved Gydevej

Stevns

rensemidler

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

 

tilbage

1994

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Frøslevvej 4

Stevns

olie

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

 

tilbage

1993

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Havneplads 2-4 Stubbekøbing

olie

bolig

afværge afsluttet

ingen drift

Herlufsholmvej 16

Næstved

tungmetal

skole

afværge afsluttet

ingen drift

 

tilbage

1992

Adresse

Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Nyskolevej 6

Nr. Alslev

olie

drikkevand

afværge afsluttet

ingen drift

Systofte Bygade 2A

Nykøbing F.

perkolat

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift pågår

Hellested Skole Stevns

rensemidler

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift pågår

 

tilbage

1991

Adresse
Kommune

Forurening

Trussel mod

Bemærkninger

Morelvej 16,18,22 Fakse

tjære

drikkevand

afværge etableret

intensiv drift indstillet i 2002

Østre Allé 123 Nykøbing F.

perkolat

-

afværge etableret

ekstensiv drift pågår


tilbage


Design by:www.tykkesfar.dk 2006.
Vædderen