DE VISE ORD.
Sand ydmyghed er det, at have en sund og realistisk holdning til sig selv,
og forholde sig til sine omgivelser på en både meningsfyldt og kærlig måde,
uden at være arrogant og fordømmende som følge af manglende selvtillid.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen.

Lær os at skelne mellem det, der er vigtig i vort liv, og det, som ikke er det.
Og mellem det, vi må møde med alvor, og det vi må bære over med hos andre og os selv.
men giv os også styrke til at ændre dét i vort liv, som skader andres glæde og skader os selv.
Giv os styrke, livsmod og visdom.


Dagen i dag er en særlig dag
Den er din
Dagen i går gled dig af hænde
Den får ikke andet indhold, end du allerede gav den
Dagen i morgen har du ikke fået løfte om
Men dagen i dag har du, det er det eneste, du kan være vis på
Den kan du fylde med hvad du vil, benyt dig af det
I dag kan du glæde et andet menneske
I dag kan du hjælpe en anden
I dag kan du leve sådan, at et andet menneske, måske i aften,
kan takke dig for, at du er til.


Du skal plante et træ
Du skal gøre én gerning,
som lever når du går i knæ
Én ting som skal vare og være til lykke og læ
Du skal åbne dit jeg
Du skal blive ét eneste trin på en videre vej
Du skal være et led i en lod der når ud over dig
Du skal blomstre og dræne
Dine frugter skal mætte, om så kun det simpleste kræ
Du har del i en fremtid
For den skal du plante et træ.


Mine mål
Jeg ønsker at elske dig uden at klamre mig til dig
værdsætte dig uden at fordømme dig
forlade dig uden skyld
kritisere dig uden at bebrejde dig
og hjælpe dig uden at ydmyge dig
Hvis du kan give mig det samme,
kan vi virkelig mødes og berige hinanden


Vi bevæger os alle i en cirkel med os selv som centrum
Cirklen er den verden vi kan rumme
Et centrum er et punkt med uendelig lille udstrækning
Tænk at være sig selv nok!


Pas på denne dag,
for den er livet.
Den er selve livet.

Dens korte forløb omslutter
tilværelsens sande væsen.

Lykke ved at vokse,
storheden i at handle,
det sjældne i at formå.

For gårsdagen er blot en drøm,
og morgendagen er en luftspejling.

Lev denne dag godt,så bliver vor gårsdag til en drøm om lykke,
og vor morgendag en luftspejling af håb.

Pas derfor på denne dag.

Varmestuen Håbet.
2007.
Stenbukken